Franszyza redukcyjna

Polega na każdorazowym pomniejszeniu odszkodowania o określoną w umowie ubezpieczenia jej część. Celem franszyzy redukcyjnej jest zachęcenie ubezpieczonego do zapobiegania powstania szkody.