Franszyza integralna

W przypadku zastosowania franszyzy integralnej ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę do momentu gdy wartość szkody nie przekroczy z góry określonej w umowie ubezpieczenia wysokości. Po przekroczeniu tej wysokości ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości. Celem franszyzy integralnej jest dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z obsługą drobnych szkód. Poziom franszyzy na ogół jest ustalany na niskim poziomie.