Dzień Przeliczenia Składek na Jednostki Rozrachunkowe

Dzień w którym następuje przeliczenie na jednostki rozrachunkowe wpłaconych do funduszu składek oraz otrzymanych wypłat transferowych, jest nim każdy dzień roboczy.