Działy Ubezpieczeń

Wyróżnia się dwa działy ubezpieczeń. Dział I ubezpieczeń nazywa się działem ubezpieczeń na życie, Dział II ubezpieczeń nazywa się działem pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. Każdy z tych działów dzieli się na grupy oraz rodzaje ubezpieczeń. Szczegółowy podział został zawarty w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.