Działalność Brokerska

Doprowadzanie do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego (pośredniczenie) lub zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu. Działalność brokerska może być prowadzona na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansów przez osoby fizyczne lub prawne.