Doubezpieczenie

Jest podwyższeniem sumy ubezpieczenia lub rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela zawartej z ubezpieczającym umowy ubezpieczenia.