Dealer ubezpieczeniowy

Pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, upoważniony do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz towarzystwa lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.