Certyfikat ubezpieczenia

Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące dowód ubezpieczenia.