Cedent

Zakład ubezpieczeń dokonujący transferu ryzyka, któremu inny zakład ubezpieczeń i reasekuracji udziela ochrony reasekuracyjnej.