Cargo

Rodzaj ubezpieczenia obejmujący ochroną ubezpieczeniową przewożone ładunki, np. od ognia, kradzieży, uszkodzenia podczas transportu.