Broker Reasekuracyjny

Osoba pośrednicząca w zawieraniu i zawierająca umowy reasekuracyjne pomiędzy zakładem ubezpieczeń zamierzającym się reasekurować (cedentem) a reasekuratorem na zlecenie i w imieniu cedenta. Broker reasekuracyjny może prowadzić działalność brokera ubezpieczeniowego pod warunkiem posiadania odrębnych zezwoleń od organu nadzoru.