Bordero

Dokument reasekuracyjny stosowany do rozliczeń ubezpieczyciela z zawartych umów ubezpieczenia i rozliczeń wypłaconych świadczeń.