Bancassurance

Sprzedaż polis ubezpieczeniowych prowadzona przez banki, skierowana do ich klientów. W celu sprzedaży polis ubezpieczeniowych wykorzystywana jest sieć dystrybucji banku (oddziały, pracownicy banku). Jest wynikiem współpracy banków z zakładami ubezpieczeń.