Autocasco (AC)

Rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia w ramach którego ubezpieczyciel obejmuje zakresem ochrony uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, lub gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody.