Alokacja

Część składki w ubezpieczeniu inwestycyjnym która jest zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu. Wyrażana jest najczęściej w procentach, np. alokacja w 98 % procentach oznacza, 2 % składki nie jest zamieniane na jednostki funduszu, stanowiąc często jeden z elementów kosztu ubezpieczenia.