Aktuariusz

Specjalista zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.