Abandon

Występuje w ubezpieczeniach morskich. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego się praw do przedmiotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela za uzyskanie pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.