Zarząd

Paweł Walczak – Prezes Zarządu. Wykształcenie wyższe, absolwent wydziału administracji o kierunku ubezpieczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku. Od 2000 roku w branży ubezpieczeniowej. Od 2002 r. na kierowniczych stanowiskach. Od 2008 r. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Marek Rosołek – Wiceprezes Zarządu. Wykształcenie wyższe, absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku ekonomika przedsiębiorstw. Absolwent studiów podyplomowych o kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1996 r. w branży ubezpieczeniowej. Od 1997 r. na kierowniczych stanowiskach. Od 2008 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Do góry