Obsługa

Po zawarciu programu ubezpieczeniowego pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszym Klientem i na bieżąco śledzimy zachodzące zmiany, zarówno w zakresie nowych produktów pojawiających się na rynku, jak również tych, które dotyczą pojawiania się nowych ryzyk i zagrożeń po stronie Klienta. Prowadzimy stały nadzór nad terminami umów ubezpieczenia. Służymy pomocą w zgłaszaniu szkód oraz prowadzimy nadzór nad procesem likwidacji szkód i roszczeń. Obsługa wdrożonego programu obejmuje swoim zakresem także monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów.

Do góry