Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Analiza potrzeb Klienta pozwala w kolejnym kroku na przygotowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego, który spełniał będzie wszystkie ustalone kryteria. Na tym etapie dokonujemy analizy złożonych przez ubezpieczycieli ofert i wybieramy najlepszą z nich, taką, która odpowiada ustalonym wcześniej kryteriom. Na tej podstawie przygotowujemy opis programu ubezpieczeniowego i przedstawiamy go naszemu Klientowi wraz z rekomendacją. Staramy się, aby nasze programy były nie tylko najkorzystniejsze pod względem zakresu ubezpieczenia, ale również pod względem składki. W ten sposób powstaje optymalny pod każdym względem program, który może być wprowadzony u naszego Klienta.

Dla Klientów którzy podlegają rygorowi ustawy prawo zamówień publicznych przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego, biorąc czynny udział w przeprowadzeniu procesu przetargowego.

Do góry