Analiza potrzeb

Analiza istniejących ryzyk ubezpieczeniowych  jest pierwszym po nawiązaniu współpracy etapem, którego celem jest oszacowanie wysokości możliwych do wystąpienia szkód w trakcie prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności, oraz ich wpływu na jego kondycję finansową.

Podstawową zasadą jest indywidualne podejście do każdego Klienta, które uwzględnia w szczególności branżę w której działa, lokalizacje poszczególnych jednostek, specyfikę działalności, a także ocenę zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy.  

Wszechstronna analiza występujących zagrożeń pozwala na sporządzenie stosownych zaleceń, zmniejszających ryzyko ich wystąpienia, co może z kolei prowadzić do zmniejszenia kosztu ochrony ubezpieczeniowej. Pozwala także na właściwą ocenę co do sposobu finansowania ryzyka, tj. na ustaleniu konieczności ubezpieczania pełnego ryzyka, jego części, czy też pozostawienia określonego ryzyka lub jego części na udziale własnym podmiotu gospodarczego.

Zebranie tych informacji jest niezbędne do przygotowania optymalnego programu ubezpieczeniowego, który zapewni przedsiębiorstwu ciągłość jego działalności, tj. możliwość świadczenia usług, produkcji, dostaw, oraz może także przyczynić się do wzrostu jego wydajności czy podniesienia bezpieczeństwa pracy.

Do góry