Oferta

Podstawą usługi brokerskiej jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia dostosowanej do potrzeb Klienta. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest szczegółową analizą ryzyka ubezpieczeniowego, przygotowaniem optymalnego pod kątem zakresu ochrony jak i składki programu ubezpieczenia. Nieustannie podnosimy zakres i jakość świadczonych przez nas usług, które obecnie znacznie wykraczają poza standardy typowej usługi brokerskiej. Nasza usługa obejmuje dodatkowo między innymi opiniowanie zapisów kontraktów, sprawdzanie ich pod względem zgodności z przepisami prawa, reprezentowanie naszych Klientów w sprawach spornych z ubezpieczycielami w zakresie wszystkich ubezpieczeń (w tym: ubezpieczeniach grupowych na życie i ubezpieczeniach zdrowotnych).

Do góry