Działalność społeczna

EMPE Broker sp. z o. o. należy do grona firm które dostrzegają potrzeby społeczne. Staramy się w miarę własnych możliwości je wspierać, poprzez aktywne działania w różnych płaszczyznach życia społecznego. Od początku funkcjonowania staramy się podejmować i wspierać inicjatywy przede wszystkim na rzecz promocji i ochrony zdrowia wśród najmłodszych, wpierając je także w zakresie edukacji.